+371 29524529
Malduguņu iela 4, B ieeja, Mārupe
Whatsapp Sazinies ar mums

ŪDENSROZE \ PIEARSTA.LV

MALDUGUŅU IELA 4, IEEJA B, MĀRUPE     9:00 - 20:00

Sazinies Whatsapp

Mākslas terapija

Mākslas terapija ir veselības aprūpes joma, kas ir mērķēta uz pacienta vai klienta fiziskās un psihiskās veselības uzlabošanu, sociālo problēmu risināšanu, preventīvo darbu, kā arī personības izaugsmi.

“ Profesionāls personāls un Rietumeiropas līmeņa speciālistu aprūpe ”

Mākslas terapijas nodarbība notiek individuāli vai grupā, klātienē vai attālināti sertificēta mākslas terapeita vadībā un ietver izvērtēšanas un vienošanās posmu, intervences posmu un darba novērtējuma posmu. Mākslu terapija var notikt klātienē vai attālināti kā īstermiņa vai ilgtermiņa process.

Deju un kustību terapija: izmanto daudzveidīgus deju un kustību elementus, apvienono verbālo un neverbālo komunikāciju, rekvizītus un mūziku, pieņemot, ka cilvēka ķermeņa pozas un kustības ir saistītas ar kognitīvajiem procesiem un emocionālajiem stāvokļiem.

Drāmas terapija: izmanto teātra elementus, lomu spēli, rekvizītus un citus radošos paņēmienus, lai veicinātu jaunu uzvedības modeļu apguvi un emociju regulācijas prasmju trenēšanu.

Visās specializācijās izvērtēšanai un intervencei tiek izmantoti mākslas līdzekļi, tehnikas un radošie procesi, kā arī sarunas par radīto darbu. Mākslas terapija ir ārstnieciska metode, kas integrē psihoterapeitiskas metodes un radošo procesu, lai veicinātu personas garīgo, fizisko, emocionālo un sociālo veselību.

“ Profesionāls personāls un Rietumeiropas līmeņa speciālistu aprūpe ”

Atgriezties